Een internationaal historisch blazers ensemble. Wij zijn gespecialiseerd in historische instrumenten en wij zoeken nieuwe klanken in muziek uit de achttiende en negentiende eeuw.

Het ​Geisler ensemble

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED. Design by BoomVox!