Een internationaal historisch blazers ensemble. Wij zijn gespecialiseerd in historische instrumenten en wij zoeken nieuwe klanken in muziek uit de achttiende en negentiende eeuw.

Het ​Geisler ensemble

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED FLORENCIA GÓMEZ www.florenciagomez.nl