Een internationaal historische blazers ensemble. Wij zijn gespecialiseerd in historische instrumenten, en wij zoeken nieuwe klanken in muziek uit de achttiende en negentiende Eeuw.

Het ​Geisler ensemble