top of page

Geisler ensemble

image00100.jpeg

Een internationaal historisch blazers ensemble. Wij zijn gespecialiseerd in historische instrumenten en wij zoeken nieuwe klanken in muziek uit de achttiende en negentiende eeuw.

bottom of page