top of page

Het ​Geisler ensemble

image00100.jpeg

Een internationaal historisch blazers ensemble. Wij zijn gespecialiseerd in historische instrumenten en wij zoeken nieuwe klanken in muziek uit de achttiende en negentiende eeuw.

bottom of page